Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

รูัหรือเปล่า

              คิดสักนิด  ก่อนซื้อ(อาหาร)
เด็ก ๆ รู้กันหรือเปล่าว่า  การซื้อของสดที่ตลาดแถวบ้านช่วยลดขยะที่เกิดจากการบรรจุหีบห่อ ถาดโฟม  กล่องกระดาษ  ป้ายราคา  บาร์โค้ด ฯลฯ (จากการซื้อของในห้างใหญ่่) ขยะพวกนี้เป็นขยะย่อยยาก  และที่สำคัญอย่าลืมหิ้วถุงผ้า  หรือตะกร้าไปจ่ายตลาดด้วยจ้า
             หลังเลอกงานหรือไปธุระ  แวะซื้อของ กับข้าว 
      เลือกซื้อข้างทาง  หรือที่ตลาดใกล้บ้าน  เพื่อลดการสิ้นเปลืองน้ำมัน
อ่านต่อ อ่านต่อ »

โฆษณา

การเขียนย่อความ

วิธีการฝึกเขียนย่อความ

 1. อ่านเรื่องที่ต้องการย่ออย่างละเอียด ด้วยความเป็นกลางหลายๆรอบ
  ว่าผู้เขียนต้องการเน้นหรือเสนอเรื่องอะไร มีความสำคัญอะไรบ้าง
 2. อ่านพิจารณา จับใจความสำคัญออกมาบันทึกด้วยภาษาที่รัดกุม
 3. นำใจความทั้งหมดมาเรียบเรียงใหม่
  ให้เนื้อความสำคัญกันตามลำดับโดยใช้ประโยคสั้นๆ ความหมายชัดเจน
 4. ทบทวนข้อความเรียบเรียงอีกครั้ง ดูความบกพร่องอย่างถี่ถ้วนว่า
  ความหมายของเรื่องตกไปหรือเปลี่ยนไปจากเดิมหรือไม่
  รูปแบบการย่อความ อ่านต่อ »

การเขียนเรียงความ

 

การเขียนคำนำ ควรยึดแนวทางต่อไปนี้

 • ไม่ยืดยาด เยิ่นเย้อ
 • ไม่ควรกล่าวถึงสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับเนื้อเรื่อง
 • ไม่ควรซ้ำกับส่วนสรุปหรือความลงท้าย
 • อาจหาคำคม สำนวน สุภาษิต

ดาวโหลดเอกสาร คลิก  แจ้งเรื่องแผน อ่านต่อ »